Situacija

 

Novice iz Ukrajine za Slovence

Glavni ukrepi za reintegracijo Donbasa

petek, januar 19, 2018, 10:26

vir foto: news-front.info

Ukrajinski Parlament je sprejel zakon o reintegraciji določenih območij regij Donecka in Luganska. To se je zgodilo na drugi obravnavi zakona “O posebnostih državne politike suverenosti države Ukrajine na začasno zasedenih ozemljih regij Donecka in Luganska” št. 7163. “Za” je glasovalo 280 poslancev. Temeljne določbe zakona:

Rusija je agresor

Zakon opredeljuje Rusijo kot državo-agresorja in jo bremeni, da je odgovorna za zasedbo ozemlja Ukrajine (“ena od posledic oboroženega napada Rusije na Ukrajino je bila začasna zasedba delov ozemlja Ukrajine”; in “… okupacijske oblasti Ruske federacije s svojimi oboroženimi silami in z drugimi samooklicanimi vojaškimi formacijami, ki so odgovorni Ruski federaciji (ruska okupacija uprava)” oz. so pod njenim nadzorom – pravi zakon.

Meje zasedenih ozemelj

Glede na besedilo zakona, Rusija ima trenutno v rokah zasedena ozemlja v regijah Donecka in Luganska, kar vključuje zemljišča, reke, jezera in zračni prostor nad temi območji. Meje zasedenih ozemljih na teh območjih, ki jih je predstavil predsednik na predlog Ministrstva za obrambo so bile označene na podlagi predlogov generalnega štaba oboroženih sil.
Skupni operativni štab oboroženih sil Ukrajine

Skupni operativni štab oboroženih sil Ukrajine spreminja vrstni red vodenja boja na Donbasu, ki ga ne bo več vodil SBU, temveč skupni operativni štab oboroženih sil Ukrajine, ki bo skrbel za lokalno samoupravo po prevzemu suverenosti nad začasno okupiranimi ozemlji. Nadaljevalo se bo delo (“Skupnega operativnega poveljstva oboroženih sil Ukrajine, ki bo izvajalo načrtovanje, organizacijo in nadzor nad nalogami nacionalne varnosti in obrambe, ki bo branilo in ščitilo ljudi pred rusko vojaško agresijo v regijah Donecka in Luganska. Prevzeli bodo smeri, usklajevanje in nadzor nad civilno-vojaško ali vojaško upravo (v primeru nastanka) v regijah Donetska in Luganska glede nacionalne varnosti in obrambe “(člen 9)

Pravni režim na začasno zasedenih ozemljih (ORDLO)[1]

Določa pravni režim ORDLO kot začasno zasedeno ozemlje Ukrajine in razglaša cilje in sredstva vladne politike, da se zagotovi na teh območjih suverenost Ukrajine (člen 2: “Začasna zasedba ozemlja s strani Ruske federacije v regijah Donecka in Luganska, navedenih v odstavkih 1 – 3 člena 1 tega zakona, je nelegitimna in ne določa za Rusko federacijo nobenih ozemeljskih pravic, niti pravico dejavnosti oboroženih sil in drugih vojaških formacij Ruske federacije, kar je v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom, je nezakonito in vse, kar je v zvezi z aktom te dejavnosti, je neveljavno in ne ustvarja pravnih posledic na začasno zasedenih ozemljih v regij Donecka in Luganska. Uvedel se bo poseben postopek za zagotavljanje pravic in svoboščin civilnega prebivalstva, ki jih opredeljuje ta zakon in norme mednarodnega prava”).

Sklep o uporabi oboroženih sil

Končne določbe predvidevajo možnost sprejetja odločitve predsednika do uporabe oborožene sile, da se “odvrne in odvrača ruska vojaška agresijo regijah Donecka in Lugansk in da se zagotovi suverenost Ukrajine na začasno zasedenih ozemljih Donecke in Luganske regije.”

Vir: http://rudenko.kiev.ua/groups/top-5-polozhen-zakonu-reintegratsiiu

[1] Окремі райони Донецької та Луганської областей (Nekatera okrožja regij Donecka in Luhanska)

comments powered by Disqus