Situacija

 

Novice iz Ukrajine za Slovence

Izlet v Belo krajino

ponedeljek, november 13, 2017, 12:06

Dne 12. novembra, leta Gospodovega 2017, je vodstvo KD Ljubljana – Kyiv, s pomočjo ge. Slavice Veselič,

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

organiziralo čudovit izlet v Belo krajino[2]. Skupaj z nami so bili naši ljubi znanci, Ukrajinci iz Trsta in okolice, pod vodstvom g. Andrija[3] Kovalja. Začeli bomo s takšno zanimivostjo, da so se izleta udeležili trije Andriji in tri Svitlane[4]. Druge ne bom našteval, ker jih boste videli in prepoznali po fotografijah.

Najprej smo se ustavili pri domačiji Škof – ‘Šrajf’ (Črešnjevec pri Semiču)[5]. Tam bivajo izredno prijazni in ljudje, ki so nas prisrčno sprejeli in nas pričakali s tradicionalno jedačo in pijačo, ki se streže ob prazniku sv. Martina. Po odlični jedi smo si ogledali najprej partizansko bolnico5, nato pa še muzej na prostem.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

G. Jože Škof nam je demonstriral izredno dobro ohranjene stare naprave in stroje, ki so jih nekoč koristili pri domačih kmetijskih opravilih.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Med potjo smo se ustavili v vasici imenovani Otok. Tukaj smo imeli priložnost ogleda in fotografiranja pri  starem partizanskem letalu DC3. Letalo se nahaja ob regionalni cesti Črnomelj-Metlika.

Fotografija osebe Андрій Коваль.

Postavljeno je v spomin belokranjskim in drugim slovenskim letališčem v času narodnoosvobodilnega boja.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Lep dan je bil, z dobrimi ljudmi in z odličnim programom. Cilj vsega tega je bilo spoznavanje kulturne dediščine in kulinarike Republike Slovenije in, seveda, izmenjava izkušenj ter primerjava med ukrajinskim in slovenskim ljudskim izročilom, dediščino in ustvarjalnostjo narodov.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Od vsega naštetega smo videli in doživeli samo delček tega, kar se lahko vidi in doživi.  Dejstvo je, da Bela krajina[6] ima zelo bogato kulturno dediščino. Marsikaj pa bi se dalo zelo uspešno primerjati z Ukrajino in dediščino Ukrajincev. Če ne štejemo, da mesto Vinica obstaja v Ukrajini in v Sloveniji, bomo zelo presenečeni nad skorajda identično pripravo pisanic in izdelkov iz lana.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Med priznane avtohtone belokranjske jedi uvrščamo predvsem belokranjsko pogačo[7] – danes priznano certificirano evropsko zaščiteno jed. Kakšna je dobra belokranjska pogača? Takšna, ki je nastala pod rokami vešče gospodinje naše vodičke Slavice Veselič. Videz pogače odraža trud in energijo.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Je okrogla, kar pomeni združenost in neskončnost.  Njen razrez omogoči vsakemu enak delež. Videz rezine odraža način priprave in energijo, ki se je sprostila, medtem ko je gospodinja mesila testo. Sol in kumina s svojo razsutostjo kažeta natančnost gospodinje. Okus pogače pove veliko o kakovosti surovin. Seveda je pomemben tudi vonj pogače, ki nas ponese v kuhinjo stare mame. Belokranjska pogača je jed dobrodošlice, ki kaže razpoloženje gospodinje.

                        Vir: http://www.metlika-turizem.si/content.asp?sif_co=4

V Metliki smo si ogledali nekaj lokalnih znamenitosti kot je npr. farna sv. Nikolaja[8] je bila omenjena že leta 1334. Ker je zaradi turškega vpada leta 1578 zgorela, so zgradili novo, vendar je tudi ta leta 1705 zgorela, skupaj s celotnim mestom, župniščem in arhivom. Na razvalinah so zgradili novo cerkev v baročnem slogu. Posvetili so jo leta 1759. Veliki baročni oltar in dva stranska oltarja sta delo neznanega dolenjsko-posavskega mojstra.

Vir: https://zupnija-metlika.weebly.com/sv-nikolaj—farna-cerkev.html

Manjša stranska oltarja je naredil domači podobar Jernej Jereb. Na banjastem stropu so freske, ki jih je poslikal italijanski mojster Domenico Fabris. Friderik Baraga, ki je bil v Metliki kaplan, je pri Josipu Egartnerju naročil križev pot, ga plačal in lastnoročno obesil. Leta 1268 je bila župnija inkorporirana križniškemu redu, od leta 1735 pa je v Metliki sedež proštije. V sklopu župnije je 11 cerkva: Metlika (farna cerkev sv. Nikolaja, sv. Rok s pokopališčem, sv. Martin z bogato okrašenimi renesančnimi nagrobniki plemiške družine Burgstall), Rosalnice (Tri fare), Božakovo (sv. Marija Magdalena), Drašiči (sv. Peter), Vidošiči (sv. Ana), Slamna vas (sv. Križ), Grabrovec (sv. Urban), Trnovec (sv. Anton Padovanski), Lokvica (sv. Janez).

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Svitlana v navadni obleki (če se potrudite, lahko jo vidite tudi v tradicionalni ukrajinski noši)

Nato smo se ustavili pri Metliškem gradu, ki je bil prvič omenjen leta 1456, verjetno pa je v svoji zasnovi precej starejši. Skupaj z mestom je predvsem v 15. in 16. stoletju igral ključno vlogo v obrambi Kranjske pred krvavimi turškimi vpadi. Grad, ki je brez večje škode preživel drugo svetovno vojno, v starejši preteklosti ni imel take sreče.

Vir: http://www.metlika-turizem.si/Images/znam_grad.jpg

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Svitlana oblečana v tradicionlano ukrajinsko nošo iz sveojega kraja

Po požarih v letih 1705 in 1790 so ga obnavljali in grajska stavba, ki na Valvasorjevem bakrorezu deluje še povsem trdnjavsko, je dobila značaj udobne mestne rezidence.

Zelo navdušeni smo bili ob degustaciji vrhunskih vin v vinski kleti v Metliki. Posebna čast je bila fotografirati se z vinsko kraljico. V predstavitvi vinske kleti je napisano naslednje:

Mila klima in za vinsko trto prijetna zemlja na naših najboljši vinogradniških legah sta poskrbela, da so se bele in rdeče sorte skozi zgodovino vinogradništva prijetno udomačile. V belih vinih tako prevladujeta laški rizling in kraljevina, kraljici v rdečih vinih pa sta zagotovo modra frankinja in žametna črnina, prav posebno mesto pa je v Beli krajini našla tudi mlada portugalka.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

 Mogočna, pod zemljo zgrajena 108 metrov dolga klet prav posebnega tunelskega tipa vabi v svoje prostore vse ljubitelje pristnega žlahtnega belokranjskega vina. Z letno proizvodnjo okoli 750.000 litrov vina zadružna vinska klet pokriva celotno vinogradniško področje vinorodnega okoliša Bele krajine.

 V Beli krajini je zasajenih okoli 600 hektarov vinogradov na prisojnih pobočjih Gorjancev, ki se razprostirajo na nadmorski višini od 200 do 350 metrov. KZ Metlika ima 26 hektarjev novih lastnih vinogradov, z zasajenimi 110.000 trsi, ki imajo najboljšo lego na Vinomerskih obronkih in v Vidošičih okoli znamenite cerkvice Sv. Ane. Za svoje potrebe klet prevzema in odkupuje grozdje od skoraj 200 belokranjskih vinogradnikov, kateri so zadružni člani in kooperanti.

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Prepričani smo, da se kakovost rodi že v vinogradu, zato gre vse ročno obrano grozdje v obdelavo v odličnem stanju in zagotavlja kakovostno predelava in pridelavo vina. V kleti namenjamo vinu veliko pozornosti. Spremljamo zorenje, predvsem pa mu damo dovolj časa, da se umiri, očisti in dozori.[9]

Fotografija osebe Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv.

Fotografiranje z vinsko kraljico v Metliki

Vse videno in preizkušeno, od paše za oči, ušesa in ugodje ob pitju vin ter odlični zakuski, so razlogi zaradi katerih se bomo še velikokrat tja vračali in poskušali ponoviti ter vse to ponovno doživeti.

[1] Glej: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pirh

[2] Glej: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bela_krajina

[3] Ukrajinsko se reče – Andrij, slovensko Andrej, hrvaško in srbsko – Andrija

[4] Ukrajinsko – Svitlana, slovensko – Svetlana …

[5] Glej: http://srajf.com/ in http://srajf.com/OGLEDI.php

[6] Izraz – krajina se pomensko popolnoma razlikuje od pomena v ukrajinščini (glej: https://sl.wikipedia.org/wiki/Krajina), V ukrajinščini omenjeni izraz pomeni izključno – država, krajina Nemčija, krajina Anglija ipd.

[7] Glej http://www.metlika-turizem.si/content.asp?sif_co=4

[8] Glej: http://www.metlika-turizem.si/content.asp?sif_co=22

[9] Glej: https://www.kz-metlika.si/vino.php

comments powered by Disqus