Situacija

 

Novice iz Ukrajine za Slovence

Postavitev spomenika Ukrajini in ukrajinskemu narodu v Sloveniji – Hologram Evrope

sreda, julij 4, 2018, 10:15

 Spoštovani prijatelji,

Dne, 3. julija, leta Gospodovega 2018,  je vodstvo KD Ljubljana – Kyiv skupaj s člani Veleposlaništva Ukrajine, g. Marka Pogačnika[1] in njegove soproge Marike sodelovalo pri postavitvi marmornega kamna v središču Ljubljane. (nedaleč od avtobusne in železniške postaje, naproti Kozolca.) Gre za veliko gesto avtorja, njegove soproge in predstavnikov slovenskega naroda. Omenjeni kamen je postal simbol pripadnosti Ukrajine in Ukrajincev Evropi. Avtorja sta omenjeni kamen – spomenik dodala drugim kamnom, ki so nastali v sklopu projekta – Hologram Evrope[2]. Na ta način sta Ukrajina  in ukrajinski narod, v mestu Ljubljana v Sloveniji imeli čast, da nam Republika Slovenija izkaže spoštovanje in veljavo, ki nam Ukrajincem že od davnih časov tudi pripada. Hvala vsem sodelujočim in hvala R. Sloveniji za takšno gesto, kar bo zelo močno prispevalo k odličnemu sodelovanju dveh bratskih in slovanskih narodov. Ukrajina ne bo pozabila, da nas Slovenija tudi konkretno trdno podpira in priznava, da smo del družine evropskih narodov. Kako se je vse začelo?

Fotografija osebe Andrija Hevka.

Po predhodnem dogovoru z gospodom Janezom Koželjem, podžupanom Zorana Jankovića v občini Ljubljana in v dogovoru s priznanim slovenskim kiparjem Markom Pogačnikom, ki je član umetnostne skupine VITAAA je potekal dogovor namestitvi kamna – stene v Ljubljani z imenom “Ukrajina”. Ta umetniški projekt, imenovan “Hologram Evrope” se nahaja na vogalu Tivolske in Dunajske, kjer stojijo kamni – stene in predstavljajo države članice držav, ki se nahajajo na območju Evrope, in nekaj držav, ki niso vključene v EU skupnost, vendar so pomembne za evropski prostor.

Fotografija osebe Andrija Hevka.

Na naše veliko obžalovanje in presenečenje smo ugotovili, da se Ukrajina na tem območju sploh ni omenjala in da niti ni bilo predvideno, da se postavi ustrezno obeležje. Omenjena je bila ti. »Ruska planota«, kar je sicer res, da je obstajala in da obstaja, ampak je zevajoče v tem smislu, ker malokdo ve, da beseda »ruska« pripada izključno ukrajinskemu narodu in se nikakor ne more in ne sme povezovati z Rusijo.  Dokaz za našo trditev je, da skozi predstavljeno območje teče glavna reka Ukrajine Dneper. Zato smo člani kulturnega društva “Ljubljana-Kyiv” neposredno naslovili pismo na gospoda Marka Pogačnika s prošnjo, da se omenjena krivica popravi in sanira.  Gospod Marko Pogačnik je nato, nemudoma, v našem in svojem imenu posredoval prošnjo na upravo  mesta Ljubljana, na zastopnika župana, g. Janeza Kuželja. Na veliko srečo in zadovoljstvo je naša zahteva oz. prošnja naletela na pozitivne odmeve in kmalu so prišle pozitivne povratne informacije z obeh strani. Sklenili so, da bo stroške omenjenega projekta delno pokrilo mesto in vse tisto, kar je s tem  povezano, vključujoč komunalne storitve. Nerešeno je bilo le delno pokritje za financiranje projekta za katero so nujna sponzorska sredstva. Razplet vsega je bil zares izredno uspešen.

Fotografija osebe Andrija Hevka.

Ob postavitvi kamna smo zelo pozorno poslušali besede avtorja g. Marka Pogačnika, ki je priznal, da Ukrajina kot država in prostor pomeni zares nekaj izjemnega in pozitivnega. Na tem območju se pretakajo zelo pozitivne energije. Zato je tudi na marmornatemu kamnu narisal znake, ki predstavljajo vse štiri elemente: zrak, voda, zemlja, ogenj. Vse to je neločljivo povezano z Ukrajino kot zibelko civilizacije, na čigar ozemlju so nastajale številne umetnine. Na znaku je upodobljena tudi ribica in  zmaj, kar nas neločljivo povezuje s Slovenijo …

Gospod Marko Pogačnik je, s strani umetniške skupnosti VITAAA, velikodušno podaril ustrezni kamen in brezplačno izvedbo del, vendar je ostalo še vprašanje transporta iz Vipave do Ljubljane. Potrebno je bilo  dodatno plačati prevoz in postavitev omenjenega kamna. V sodelovanju z veleposlanikom Ukrajine g. Mihajlom Brodovičem smo v zelo hitrem času prišli še do sponzorskih sredstev. Za prevoz in postavitev spomenika – našega dragocenega tovora sta zaslužna g. Oleg. Rogoza in častni konzul Ukrajine v R. Sloveniji Sandi Brezovnik

Postavitev marmornega kamna kot simbola Ukrajine v Evropi , ki je zorel na slovenskem Krasu, bo pripeljala do uresničitve plemenite zamisli, kar bo tudi privedlo do tesnejšega sodelovanja med našima državama in krepitvi Ukrajine v slovenskem javnem in informacijskem prostoru, kot neodvisne in pomembne države v Evropi. Tako je bilo v preteklosti in sedanjosti in bo v prihodnosti.

Шановні,

За попередньою  домовленістю з паном Янезом Кожелєм, замісником мера міста Любляна Зорана Янковіча та відомим словенським скульптором Марко Поґачніком, учасником мистецької групи VITAAA  в Любляні відбудеться встановлення кам’яної стели з назвою «Україна». Це мистецький проект під назвою «Холограм Європи», який знаходиться на розі вулиць Тівольська та Дунайська, де в вигляді кам’яних стел представлено держави члени ЄС та держави та місцевості, які до нього не входять, але є важливими для європейського простору.

На наш превеликий жаль  та подив,  України на цьому просторі не згадали, хоча там  і є головна ріка України,  Дніпро.  Тому, члени культурного товариства «Любляна-Київ»  звернулися безпосередньо до пана Марка Погачніка та по його клопотанню також до люблянської адміністрації  в особі пана Янеза Кужеля. Наше клопотання отримало позитивний відгук від обох сторін. Частково місце та підготовчі роботи виконають відповідні комунальні  служби міста, частково ж проект потрібно профінансувати зі спонсорських коштів.

Пан Марко Погачнік щедро подарував від мистецької спілки VITAAA безпосереньо камінь та безкоштовно виконання робіт по обробці стели, але перевезення Віпава-Любляна та вствновлення має бути профінансоване окремо.

Оскільки бюджет культурних товариста є обмеженим, бо ми отримуємо кошти на конкретні заходи, вже по реалізованому заходу,  а це є зовнішній проект, то ми вирішили запросити підтримки та фінансової допомоги у словенського та українського посольств, а також у предствників словенського та українського бізнесу,  активність та співпраця, якого стає дедалі помітнішою.

Сподіваємося на підтримку нашого клопотання, втілення, якого призведе до ще більшої співпраці між нашими державами та до утвердження України в словенському суспільному і інформаційному просторі, як незалежної та важливої країни Європи, як в минулому так і в сьогоденні та майбутньому.

Керівництво кт «Любляна-Київ»

Вул.Бічев’ є 5, м. Любляна

Тел.386 31 233 284

ел.пошта:situacijasi@gmail.com

[1]Marko Pogačnik se je rodil v Kranju. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od leta 1968 naprej je svobodni umetnik. Z ženo Mariko in hčerami Ajro, Nike in Ano je razvil novo umetniško prakso imenovano »litopunktura«, v kateri postavlja kamnite stebre na izbrane točke v zaključeni pokrajini. Nekaj litopunkturnih del: na obeh straneh meje med Severno Irsko in Republiko Irsko; litopunktura mest: Beljak, Jesenice, Celovec, Aachen, Radgona; litopunktura na obeh straneh meje na Koroškem (Podjuna) itd. Leta 1991 je za pregledno razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani prejel nagrado Prešernovega sklada in leta 2008 Jakopičevo nagrado. Je tudi oblikovalec grba Republike Slovenije.Marko Pogačnik je bil 5. februarja 2016, imenovan za 56. Unescovega umetnika za mir. Naziv je prejel v Parizu ob posebni slovesnosti na ministrstvu za kulturo iz rok aktualne direktorice Unesca Irine Bokove

[2] https://siol.net/hologram-evrope-v-kriziscu-dunajske-in-tivolske-46434 – beri spodnje besedilo:

Hologram Evrope predstavlja članice EU in tudi druge dežele izven EU

HOLOGRAM EVROPE je kompozicija 27 kamnitih stebrov, ki predstavljajo 27 članic Evropske unije, in 7 dodatnih stebrov posvečenih deželam in pokrajinam zunaj Unije, ki pa so pomembne za evropsko celoto: Norveška, Islandija, Švica, Turčija, Severna Afrika, Balkan, Ruska planota. Naš namen je ustvariti arhetipski vzorec Evrope in odkriti vlogo, ki jo posamezne dežele Evrope igrajo v njeni celoti, so zapisali v društvu VITAAA.

<cms_b>Hologram bo ostal v Ljubljani tudi po koncu slovenskega predsedovanja EU Štiriplastni krog bo ostal na svojem mestu v Ljubljani tudi po tem, ko bo slovensko predsedovanje Uniji zaključeno. Nas Evropejce bo spominjal na naše globlje korenine in na namen našega skupnega doma. Verjamemo, da je proces stvarjenja združene in med seboj povezane Evrope potrebno voditi na različnih ravneh bivanja.

<cms_b>Umetniško delo lahko pomaga pri ozemljitvi in uspešnosti integracijskih procesov v Evropi Umetniško delo kot je HOLOGRAM EVROPE je sposobno delovanja na globljih plasteh bivanja in zavesti. S tem lahko politiki pomaga pri naporih povezanih s stvarjenjem celovite skupnosti evropskih dežel in narodov. Ekološko in geomantično naravnano umetniško delo, kakršnega razvija Skupina VITAAA, ve, kako se dotakniti nevidnih procesov integracije, delujočih na vitalno-energijskih, čustvenih in duhovnih ravneh, kar lahko bistveno pomaga pri ozemljitvi in uspešnosti integracijskih procesov v Evropi.

<cms_b>Lega Slovenije predstavlja popek Evrope Pri tem je potrebno poudariti, da njena lega v celoti evropske celine Sloveniji omogoča, da razvije povezovalno vlogo v evropski celoti. Prvič, Slovenija je edina dežela v Evropi, kjer se stikajo tri velike evropske jezikovne skupine, germanska, romanska in slovanska. Drugič, Slovenija leži na vitalno-energijski hrbtenici Evrope, ki poteka med Kreto in Islandijo. Njena lega znotraj energijskega tkiva Evrope – predstavlja popek Evrope – Sloveniji omogoča, da lahko deluje kot navzkrižni povezovalni člen tudi še potem, ko je svojo nalogo predsedovanja Uniji že zaključila.

<cms_b>“Litopunktura” je metoda akupunkture Zemlje Orodje, ki ga uporabljamo pri našem ekološkem in umetniškem delovanju imenujemo «litopunktura«. Gre za metodo akupunkture Zemlje, ki jo je v zadnjih 25 letih razvil Marko Pogačnik, ustvarjalec koncepta za HOLOGRAM EVROPE. Na osnovi sodelovanja z vitalnimi silami in inteligenco danega kraja (v tem primeru organizma Evrope) se da sprostiti pozitivne in ustvarjalne impulze, v svojem delovanju natanko usmerjene s pomočjo tako imenovanih »kozmogramov«, neke vrste znamenj vklesanih na kamnitih stebrih.

<cms_b>Pri projektu sodelujejo tudi gosti iz različnih evropskih držav Delovno skupino HOLOGRAMA EVROPE sestavlja 26 članic in članov Skupine VITAAA, ki so zaključili dve letno šolanje iz geomantije in litopunkture in 8 gostov iz različnih evropskih dežel, delujočih na istem področju iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Češke in Nemčije. Vsak od udeležencev bo oblikoval in izklesal kozmogram za določeno deželo in še dodatne kozmograme posvečene geološkim in geomantičnim kvalitetam Evrope kot celote.

<cms_b>Kamni iz naravnega kraškega, lipiškega kamna bodo visoki med 180 in 250 cm Kamniti stebri bodo iz naravnega kraškega, lipiškega kamna, visoki med 180 in 250 cm. Člani skupine VITAAA bodo stebre klesali v dveh skupinah (med 1. in 5. majem, ter med 15. in 18. majem). V vmesnem času bomo uredili površino, ki bo delno tlakovana, delno pa bo v travi, ter namestili že izklesane kamne.

comments powered by Disqus