Situacija

 

Novice iz Ukrajine za Slovence

Ukrajina je prejela odločitev o dodelitvi Tomosa – samostojnosti Ukrajinske pravoslavne cerkve

četrtek, oktober 11, 2018, 21:33

Україна отримала рішення про надання Томоса

Ukrajina je prejela odločitev o dodelitvi Tomosa – samostojnosti Ukrajinske pravoslavne cerkveSinod Ekumenskega patriarhata se je odločil, da Ukrajinski pravoslavni cerkvi dodeli avtokefalnost oz. samostojnost (v nadaljevanju Tomos). Odločitev je bila sprejeta 11. oktobra, na Sinodu v Istanbulu, poročpa dopisnik Ukrinform-a.

“Gre za odločitev, ki so jo sprejeli na Ekumenskem patriarhatu o odobritvi Tomosa Ukrajinski pravoslavni cerkvi “, – je navedeno v odločbi, ki jo je podpisalo 12 članov Sinoda in Ekumenski patriarh Bartolomej.

Odločitev je prebral metropolit Emmanuel Franc Galskiy.

Poleg tega so se na Sinodu odločali glede prošnje patriarha Filareta, ki so ga razglasili za poglavarja Ukrajinske pravoslavne cerkve – Kyivskega patriarhata. Postal je kanonični hierarh omenjene cerkve. Kanonični status je prejel tudi poglavar Ukrajinske avtokefalne pravoslavne cerkve Makariy.

“Sprejeli smo apelacijo za Filareta Denisenka, Makariya Maleticha in njune spremljevalce, ki so do sedaj bili v shizmi (razkolu – ločene cerkve), ki so to prenašali brez dogmatskih razlogov”, je napisano v omenjenem odloku.

Poleg tega je Sinod razglasila nezakonito priključitev Kyvske Metropoije Moskvi leta 1686.

“Preklicujemo veljavnost sinodalnega pisma iz leta1686, ko šlo odobritev le za določen čas. Takrat so Moskvi bile zagotovljene samo določene pravice na podlagi ekonomičnosti (Gre za pravico imenovanja pravoslavnih duhovnikov s strani moskovskega patriarha, da se imenuje metropolita v Kyivu … z obvezo, da se vedno govori v imenu Ekumenskega patriarha v Carigradu. Gre za vse cerkvene molitve in objave, kar je vedno bilo povezano s potrditvijo njegove odvisnosti Moskovije od kanonične Matere cerkve Konstantinopla”, pravi pričujoči dokument.

Člani Sinode so pozval vse vpletene strani, da se izognejo konfliktnim situacijam.

“Pozivamo vse vpletene strani, da se preprečijo napadi na cerkve, samostane in naj se ohrani vse drugo premoženja, kot vključuje tudi izogibanje vse oblike nasilja in maščevanja zaradi miru in ljubezni v Kristusu,” so napisali v zadnjem odstavku uradne izjave Sinode, ki jo je razglasil metropolit Emmanuel.
Kot poročajo, Sinod Ekumenskega patriarhata je potekal tri dni – od 9. do 11. oktobra – v Istanbulu.

Vir: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2556969-ukraina-otrimala-risenna-pro-nadanna-tomosa.html

Uradno obvestilo Glavnega sekretariata Svetega in Duhovnega Sinoda Ekumenskega Patriarhata z dne 11. oktobra 2018.

Pod vodstvom Njegove Svetovne Svetosti Ekumenskega patriarha, Svetega in Duhovnega Sinoda Ekumenskega Patriarhata, ki je bil sklican od 9. do 11. oktobra 2018, z namenom, da se preuči in razpravlja o vprašanjih povezanih z vnaprej določenim dnevnim redom.

Sveti Sinod je natančno in podrobno obravnavali verske zadeve Ukrajine v prisotnosti Njegove Eminence arhiepiskopa (nadškofa – op. prev.) Danila Pamfilijevkega in Njegove Milosti episkopa (škofa – op. prev.) Hilariona Edmontonskega, Patriarhov Egzarhov (cerkvenih predstavnikov – op. prev.) v Ukrajini, ter po obsežnih razpravah smo se odločili:

1) Potrdi se že odločeno, da Ekumenski Patriarhat začne s procesom podelitve Avtokefalnosti (samostojnosti – op. prev.) Cerkev Ukrajina.

2) Takoj naj se obnovi Pristojnost[1] (jurisdikcija – op. prev.) Ekumenskega patriarha v Kyivu, ki je eden izmed številnih v Ukrajini in je vedno obstajal.
3) Sprejeti in pozitivno odobriti vse zahteve in pritožbe Filareta Denisenka, Makarija Maletiča in njihovih sledilcev, ki so bili v shizmi (razkolniki ali izobčenci s strani moskovskega patriarhata – op. prev.) na podlagi dogmatskih razlogov. Po cerkvenih pristojnosti Patriarha Konstantinopla, se jim odobrijo vse zahteve, vključno s pravicami in zahtevami vseh (hierarhov) škofov in drugih duhovnikov vseh avtokefalnih cerkev. Tako se bo moralo vse zgoraj omenjeno kanonično obnoviti in povrniti na njihove hierarhične ali duhovniške naslove, in njihovi verniki so ponovno v občestvu s Cerkvijo.

4) Preklicujemo pravne zaveze Sinoda iz leta 1686, ki so bile dane glede na okoliščine v tem času, v katerem je lahko patriarh Moskve (začasno – op. prev.) pridobil pravico imenovati metropolite v Kyivu, ki ga je volila duhovščina na Sveta duhovnikov in laike škofij, s klavzulo, da se je moral vedno omenjati Svetovni Ekumenski Patriarh kot vrhovni vodja, v čigar imenu se to dela in potrjuje kanonično odvisnost od matere cerkve v Konstantinoplu.

5) Obrniti se na vse cerkve z zahtevo oz. pozivom, da se prepreči prilaščanje cerkev, samostanov in drugega premoženja, ter da se vzdržijo nasilja in drugih aktov iz maščevanja, tako da bod bili vsi v miru in ljubezni do Kristusa.
Ekumenski Patriarhat, 11. oktobra 2018.

Uradno obvestilo Glavnega sekretariata Svetega in Duhovnega Sinoda Ekumenskega Patriarhata

Vir: https://cerkvarium.org/dokumenty/tserkovni/prijnyato-rishennya-pro-nadannya-avtokefaliji-dokument.html

 

[1] A stauropegic monastery, also rendered stavropegic, stauropegial, or stavropegial (from Greek: σταυρόςstauros “cross” and πήγνυμι pegnumi “to affirm”), is an Eastern Orthodox or Eastern Catholic Christian monastery subordinated directly to a Patriarch or Synod, rather than to a local Bishop. The name comes from the Byzantine tradition of summoning the Patriarch to place a cross at the foundation of such monasteries.

Stauropegic monasteries are distinguished from the greatest monasteries, called lavras, and from the patriarchal metochions, where the patriarch serves as a parish priest. The metochions of the Patriarch of Moscow are the Vysokopetrovsky Monastery and Nikolo-Perervinsky Monastery. Vir. Wikipedija

 

comments powered by Disqus